Leiderschap / managementtraining

   

 

 

metaforen menselijk gedrag

 

Non-verbale communicatie en autentiek leiderschap in het bedrijfsleven

Dankzij de interactie met een paard ervaren mensen zelfontplooiing op velerlei gebied.
Paarden zijn de metafoor voor menselijk gedrag en geven lessen in het ervaren en omgaan met nonverbale communicatie en energie. In deze trainingen worden praktische en leidingevende vaardigheden ontwikkeld in een proces van directe en eerlijke feedback.
Dat maakt deze training ideaal voor managementteams en leidinggevenden, omdat met deze inzichten de relaties op de werkvloer verbeteren en leiden tot betere resultaten en zingeving. Naast rationele aspecten wordt het gevoel betrokken bij deze weg naar authentiek leiderschap.

   

 

 

authenticiteit in autoriteit

 

Wat maakt het paard zichtbaar?

Paarden weerkaatsen het gedrag in een eerlijke en spontane spiegel. Niet het verleden, niet de toekomst maar dat wat nu leeft. Een paard laat zien wat er is, hier en nu.
Het paard laat zien wat jij in beweging brengt, hoe de wereld op jou reageert, wie jij bent.
Paarden dagen je uit je grenzen duidelijk te stellen. Ruimte in te nemen of meer ruimte te geven. Meer energie te geven of juist een stapje terug te doen. De feedback van een paard maakt persoonlijke leerdoelen duidelijk. Het geeft inzicht in je gedrag en het effect daarvan op anderen. Veranderingen in je eigen gedag ontstaat door de interactie in het oefenen met een paard. Ontdek je valkuilen, verbeter je aanpak en zie in hoe jij of je werknemer zich tegenover collega’s of leidinggevenden opstelt.

Is er sprake van authenticiteit in autoriteit?
Sprake van bewuste focus en energetisch bewustzijn?
Paarden leren mensen keuzes maken en deze te reflecteren op andere situaties.


Van de managers en leidinggevende wordt tegenwoordig heel wat verwacht. Deze persoon rest de belangrijke taak om werknemers uit te dagen, te inspireren en de juiste sfeer te creŽren, waardoor bepaalde doelen bereikbaar worden. Het is niet gemakkelijk deze voortrekkersrol te verwezenlijken in een kennismaatschappij waarin standpunten vanuit het hoofd worden verdedigd. Mensen actief in werkprocessen te laten deelnemen heeft alles te maken met betrokkenheid, energie en intentie. De interactie met een paard maakt dit zichtbaar en ontwikkelt deze eigenschappen.

 

teamleden bezig

   


Items

Verbeteren van je communicatiestijl, omgaan met gezag/macht/kracht, zelfvertrouwen, motiveren, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, respect hebben en creŽren, congruentie in verstand, gevoel en uitvoering, leerdoelen ontdekken, bewust maken en uitvoeren, leiden en drijven in balans, jagen en vluchten, dualiteit en samenwerken, rol in het team, conflicten, veiligheid en vertrouwen in anderen .

   

 

 

 

 inlevingsvermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomsten en verschillen in communicatie

Een paard is een kuddedier, en leeft in sociale hiŽrarchie. Wij mensen zijn jagers en leven steeds meer individualistisch. We zijn de kracht van de kudde vergeten.
Een paard is een prooidier, en is altijd op zoek naar veiligheid, dat is van levensbelang. Zijn wij als mensen in staat deze veiligheid te bieden?
Paarden communiceren via lichaamstaal en wij denken dat we vooral verbaal informatie overdragen. Onze lichaamstaal is onbewust en dient bewust te worden ingezet.
Een paard communiceert vanuit het gevoel; het heeft een grote gevoeligheid voor zijn omgeving en bezit inlevingsvermogen, terwijl wij graag leven vanuit het verstand en het gevoel liever aan de kant zetten.
Het paard leeft in het hier en nu. Het kent geen tijd, terwijl wij voor een deel in het verleden en de toekomst bewust zijn. We zijn planners: doen alles op zijn tijd, waardoor onze aandacht en kracht zich verdeelt.
Paarden hebben een kernbewustzijn, en beleven de wereld in cirkels, Ze zijn het middelpunt van de actie en energie. Wij gaan recht op ons doel af, we leven in lijnen, gefocust van A naar B, en lopen daardoor uit onze kracht
.

Het zijn juist deze verschillen die een communicatietraining met paarden zo interessant maken. De confrontatie met de verschillen maken ons opnieuw bewust van onze non-verbale communicatie en leiderschap.


Teambuilding, het natuurlijke team
In een paardenkudde kent ieder individu zijn plek en taak ter bescherming en versterking van het grote geheel. In mensenteams is het persoonlijke ego maar al te vaak de drijfveer, wel of niet ten koste van het hele team. Teams die willen leren om vanuit vertrouwen, duurzaam en beter samen te werken, doen er goed aan de kuddeprincipes eens onder de loep te nemen. Door te weten wat ieders persoonlijk sterke eigenschappen zijn, en de nog te ontwikkelen punten te bekrachtigen, kan het geheel ervan het team versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagtraining

In een dagtraining wordt eerst het paardengedrag en de communicatie tussen paarden uitgelegd. De vragen die op dat moment bij de teamleden naar voren komen vormen de rode draad door de training van die dag en worden vervolgens door ieder teamlid afzonderlijk met een paard uitgewerkt. De onderwerpen van de opdrachten gaan over contact maken, contact onderhouden, leiden, volgen, samenwerken en contact verbreken. De interactie met het paard leidt tot persoonlijke inzichten, en inzichten die zeer verhelderend zijn voor de plek en de taak in het team. Bij de evaluatie van de dag wordt besproken hoe het team de opgedane inzichten verder kan doorvoeren op de werkvloer.

Maatwerk
Een dag- of meerdaagse training, is het gevolg van thema’s die door het team zelf worden aangegeven, en kan door Hippodroom - in samenwerking met een bedrijfspsycholoog - tot een training op maat worden uitgewerkt.

Locatie

De trainingen kan worden gegeven op de locatie van Hippodroom, bij u op het terrein of op een externe locatie in de buurt.

Deze activiteit is als privé les of groepstraining te boeken en is ook onderdeel van de persoonlijke trajecten die worden gegeven op trainingscentrum Hippodroom.

U bent van harte welkom, en ook komen we graag naar u toe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hippodroom.com



Ervaringen

Bij een verkeerde intentie toonde een paard geen interesse voor een manager, waarvan bleek dat hij ook zijn eigen team niet in beweging wist te brengen. Ook het paard weerspiegelde zijn eigen lage energie. Door zijn intentie te verhogen, veranderde de aandacht van het paard. Het paard leefde op en draafde uitdagend om de manager heen. Door bewust met eigen energie om te gaan, is een team ook te activeren.

Een ander paard trok zich niets aan van de bevelen van een leidinggevende. Het bleef afwijzend staan. Toen de persoon enthousiast begon te bewegen en plezier toonde in zijn acties, reageerde het paard evenzo en volgde de aanwijzingen gewillig op. Iedere leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. Door zelf plezier te hebben en te creŽren, volgen de medewerkers dit voorbeeld onbewust op. Door beelden te visualiseren kun je een bepaalde reactie opwekken. Wanneer de beelden negatief getint zijn, zullen paarden zich van je verwijderen. Bij een positief beeld volgen paarden aanwijzingen gewillig op. De sfeer bepaalt het succes van de actie. Dat is bij mensen ook het geval.


       

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team