Burnout traject


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kenmerken

 

klachten

 


type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoonlijke doelen

 

 

 

standpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelenderwijs

 

innerlijke overtuiging

 

 

 

 

 

bij onszelf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbinding hoofd en hart

 

 

 

 

 

 

passiegebieden

 

 

Burnout; "stopteken van de ziel"

Geef grenzen aan en kom in je kracht door “Horse Flow”

Omgang met paarden maakt bewust van omgaan met je eigen energie.

"Als ik tijd doorbreng met de paarden, door alleen al naar ze te kijken, of gewoon bij ze te zijn,

krijg ik een heel rustig en vredig gevoel. Het opent mijn hart.”

 

Wat houdt dit traject in?
Er wordt een oefenprogramma per individu vastgesteld. Dit kan flexibel, afhankelijk van de gemaakte vorderingen, te allen tijde worden bijgesteld. Soms is het van belang een dagtraject te hanteren, afhankelijk van de persoonlijke behoeften van de cliënt. De activiteiten van HIPPODROOM zijn heel divers en inzetbaar om diverse vaardigheden te ontwikkelen.

De activiteiten: paarden verzorgen, paardenfluisteren, paardrijden, freestyle rijden, buitenrijden, mennen energie-oefeningen.

Voor wie is deze begeleiding bedoeld?
Dit traject is bedoeld voor iedereen die door een burnout of andere werkgerelateerde problematiek langdurig verzuimen.
De kenmerken van het burnout syndroom zijn, gevoelens van uitputting op emotioneel en energieniveau. De distantie van werk en depersonalisatie t.o.v. anderen neemt toe. Er ontstaan een negatieve perceptie van eigen competentie ten aanzien van werk, verminderde persoonlijke bekwaamheid.
De meest opvallende klachten zijn: uitputting, verhoogde vermoeidheid bij geestelijke inspanning, uitputting na minimale lichamelijke inspanning, prikkelbaarheid, verlies van (gevoel van) persoonlijke bekwaamheid, depressie, cynisme, slaapstoornissen, hoofdpijn, zinloosheidgevoelens, verminderde concentratie, apathie, negativiteit met name ten aanzien van ‘werk’, verstoorde eetgewoonten.

Er zijn verschillende type mensen met een burnout te onderscheiden, te noemen, de perfectionist die vastloopt door teveel stress en te weinig beloning. De harder werker die zich uitput om voldoende bevrediging te verkrijgen of resultaten te bereiken die een genoegdoening geven. En dan is en nog de intelligente en creatieve medewerker die monotoon, niet stimulerend werk verricht en te weinig uitdaging ervaart. Deze types liggen vaak ten grondslag aan een burnout.

Inhoud van dit traject.
Deze begint met een kennismakingsgesprek waarin specifieke persoonlijke doelen en wensen worden vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt een programma vastgesteld die uit dagdelen van ongeveer 4 uur bestaan. De dag wordt afgesloten met een evaluatie waarin de ervaringen en indrukken worden uitgewisseld. Dit wordt in een persoonlijk dagboek bijgehouden en door de beleidster wordt een voortgangsverslag gemaakt. Aan de hand hiervan kan eventueel het programma worden bijgesteld.

Wat levert dit burnout traject op?
De behandelingsmethodiek die hier wordt gehanteerd is gestoeld op een (natuur) wetenschappelijke theorie dat verandering van omstandigheden, verandering van vorm genereert. De cliënt wordt uitgenodigd een ander standpunt in te nemen ten aanzien van het probleem. Hierdoor verandert de mentale setting van de persoon, en de identificatie met het heersende , vaak negatieve zelfbeeld wordt losgeweekt, waardoor een vrijere optiek op de werkelijkheid en het Zelf daarin ontstaat. Het bewustZIJN van de werkelijkheid verandert voor de cliënt. Paarden zijn unieke mediums, omdat zei kunnen helpen dit contact te herstellen.

Ontspanningsbegeleiding en stressreductie
In het werken met de paarden wordt er ook aandacht besteed aan je energiesysteem. Energie ervaren bij jezelf, brengen je bij je krachtkwaliteiten. Onderscheiden van verschillende energiekwaliteiten, geven je inzicht in het maken van de juiste keuzes voor handelen. Met aandachtsoefeningen kun je leren je energiesysteem te beheren. Dit brengt ballans tussen de verschillende polariteiten en hiermee weet je het energiesysteem te voeden en te onderhouden.

 

Mensen met burnout klachten kunnen bij HIPPODROOM terecht voor intensieve begeleiding en dagbesteding. Voor meer info, neem contact op met Sylvia van Noye, info@hippodroom.com.

 

 Achtergrondinformatie:

Contact
“Contact” is in het werken met paarden een sleutelwoord. “contact maken, contact onderhouden en ervaren” op fysiek, mentaal, en energetisch niveau spelen een belangrijke rol. Vaardigheden van sociale, emotionele en motorische aard kunnen hiermee worden geoefend en verbeterd. Spelenderwijs treed het genezingsproces in gang. De omgang met paarden is ook een goede methode om allerlei soorten stress en spanningen te leren herkennen en hanteren.

Equus behandeling
Paarden weten mensen uit hun systeem te lokken door ze spelenderwijs volstrekt nieuwe ervaringen aan te bieden. Alle zintuigen van de mens worden geactiveerd tijdens de interactie met paarden. Volledige zintuiglijke en mentale gerichtheid van de persoon op deze activiteit is vereist om contact te krijgen en te onderhouden. De interactie met paarden, nodigt mensen uit om op een nieuwe wijze naar zichzelf te kijken, en leert ze hun reacties en reactiepatronen beter kennen.

Ja en nee
In communicatie met paarden wordt de kracht van je bezieling aangesproken. Dit aspect is van belang bij mensen die een burnout ervaren. Paarden maken het reactiepatroon zichtbaar waardoor dit stap voor stap vanuit het contact met het zelf kan worden hersteld. Personen die te graag “ja”zeggen en zichzelf overschatten om het hoofd hoog te houden, en personen die geen “nee” durven zeggen uit angst voor sociale afwijzing, worden uitgedaagd. Paarden leren je de juiste keuzes te maken die voortkomen uit de verbinding met je eigen bron. Daar zit de kracht, om de bekende valkuilen te overwinnen. De stagnatie van prikkels wordt opgeheven door de input van paarden in een ontspannen en vertrouwde sfeer. Zij weten door hun interactie opnieuw inzicht te verwerven in lichaamstaal en het gebruik van de zintuigen te activeren. De prikkels komen binnen en brengen de behorende gevoelens teweeg. Dit zijn de innerlijke processen die paarden aanwakkeren, die de balans in het leven weer kunnen herstellen.

Keuzes die gebaseerd zijn op een verdovende adrenaline, of een schouderklopje van een autoriteit, overschrijden uiteindelijk de grenzen van het lichamelijk toelaatbare. Keuzes die ontstaan vanuit innerlijke overtuiging waarborgen een wijsheid, die ons lichaam juist respecteren, waardoor geluk en tevredenheid wordt beleefd.

Eenwording
Paarden zijn levende spiegels van het gevoel. Ze geven een heldere en eerlijke kijk op de non-verbale communicatie die je uitzend, als je met ze werkt. Daarom intrigeren paarden ons zo, want in contact met paarden herkennen we altijd iets van onszelf. In hun bespiegeling maak je contact met de eigen manier van handelen, en wordt jouw mate van openhartigheid, je kwetsbaarheid, je innerlijke kracht en je bezieling zichtbaar. Paarden brengen ons bij onszelf, ze verlijden ons vanuit ons hart en onze ziel, onze werkelijkheid te beleven.

Wanneer je in harmonie bent met de natuur, ben je in harmonie met jezelf . Een stap in de natuur om je heen brengt je een stap dichter in contact met je eigen natuur, je innerlijke zelf. Dit contact maakt je vrij van gedachten en vastzittende emoties. Een paard draagt deze natuur met zich mee, en deelt, wanneer je op hem afstemt. Als je hem kunt zien als een gelijke, ervaar je dat al het leven gelijkwaardig is, en is hij de sleutel naar het contact met jezelf.


 

Ruimte
Cliënten blijken een enorme behoefte te hebben aan werken aan herstel vanuit een nieuwe/frisse onbezette omgeving. Werken met paarden vindt plaats in het “hier en nu”, in het moment, geen verleden, geen toekomst, waardoor belastende elementen die gekoppeld zijn aan een werkomgeving geen impact hebben. In de setting van “ midden in de vrije natuur”, worden alle zintuigen optimaal prikkelt en blaast er op energetisch niveau een forse verfrissende wind door heel het fysieke systeem. Licht, ruimte, wind, zon of regen en vaste grond onder de voeten maken iedere sessie tot een optimale bewustwording. Het zorgt er mede voor dat de accu weer vol levensvreugde wordt opgeladen.

Integratie in het lijf
Het voordeel van werken met paarden is, dat je ze vrijelijk kunt aanraken. Sessies bij therapeuten verlopen meestal via gesprekken, via het hoofd, en interactie met het paard ook via lijfelijk contact. Hier ontstaat de verbinding hoofd en hart, de integratie van gevoel in het lichaam van de persoon. Dit gegeven op zich kan al als heilzaam worden erkend. Doordat je met paarden niet een gesprek kunt voeren komt de aandacht op het uiten van je gevoel vanuit je lijf te liggen. Door de energetische invloedssfeer die paarden op mensen hebben, helpen ze zekerheid, vertrouwen en assertiviteit in de mens te ontwikkelen.

Opzoeken van extreme situaties als verandering van omstandigheid
Deze vrije optiek wordt mogelijk gemaakt en ondersteund doordat de cliënten worden uitgenodigd in een volstrekt nieuwe en onbekende omgeving te gaan functioneren. In samenhang met de cognitieve herschikking van de Zelf-definitie ontstaat hierdoor ook fysiek een nieuwe Zelf-beleving.
De nieuwe omstandigheid is een extreme situatie. Cliënten worden in een situatie gebracht die past bij diepere verlangens, maar die in hun alledaagse werkelijkheid niet realiseerbaar is en ‘ongekend’ is: het beoefenen van de zogenaamde passiegebieden. Activiteiten die grote fysieke en mentale inspanning vergen, maar die realiseerbaar zijn, juist omdat deze zo ‘volstrekt’ anders zijn en onrealiseerbaar in het gewone leven.
Cliënten leren zichzelf door beoefening van de passiegebieden opnieuw kennen op een gebied waar zij voorheen niet actief waren. Deze verandering van omstandigheden verandert hun bewustZIJN en waarneming van de werkelijkheid. Dit werkt genezend.

Samenwerking in een helende omgeving
Hippodroom werkt in de trajecten van burnout ondermeer samen met Artesis, www.arthesis.nl.

De infrastructuur, de sfeer, het therapeutisch ‘klimaat’ dat binnen dit programma wordt aangeboden, kan worden gekarakteriseerd als helend en herstelend. Een omgeving van rust, schoonheid, stijl, een atmosfeer van openheid, humor en liefde. Terreinen en onderwerpen variëren tussen meditatie/reflectie, rustige dialoog, discipline, studie en bewustzijn.

 

 

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team