Training in de hand

   


Ultieme afstemming en interactie tussen ruiter en paard.


 

 

ultieme afstemming

 

Bij training in de hand wordt naast het paard op de grond gewerkt. We kennen deze positie wel van de klassieke rijschool, waar men ook veel met lopen en lijnen rondom het paard in de weer is. Bij deze training in de hand werken we vanuit afstemming op lichaamstaal en beweging en activeren we drukpunten op het paard.
Trainen in de hand heeft een ultieme afstemming, samenwerking en controle op fysiek, mentaal en energetisch niveau tot gevolg en smeedt een krachtige interactie tussen ruiter en paard.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

singelspot

 

 

 

 


Mentaal

Deze essentiële positie, aan de schouder, is het centrum van het paard. Van hieruit kun je het sturen en drijven van het paard regelen en de schouder, singelspot, heup en de flank onder controle nemen. Met de singelspot creëer je ontspanning en nageeflijkheid. Vanuit dit midden ben jij het centrum van de beweging. De spil waar vanuit alles in werking wordt gezet en alles wordt geregeld. Mentaal gezien creëer je op deze manier leiderschap bij het paard die je op deze veilige en vanzelfsprekende  manier meeneemt in het zadel. Leiderschap wordt op de grond bepaald, niet in het zadel. 

 

 

 

profiel

 

Fysiek

Fysiek gezien werk je aan afstemming en aanpassing met het paard in het recht richten en buigen. Gezamenlijke uitlijnen en in balans brengen van beweging. Stappen van rechte lijnen, wendingen en overgangen zonder het contact te verliezen. Alle hulpen die je hanteert of drukpunten die je activeert en bewerkt zijn dezelfde als die waar je een beroep op doet bij longeren en in het rijden. Je ontwikkelt je gevoel van contact, aanleuning aan het bit en traint het gewenste profiel van het paard. Leer het paard meer vanuit de heupen en de rug te werken. Diepe ontspanning een aantreding vanuit het achterbeen zijn het gevolg. Je stimuleert de drang naar voren, het door het hele lijf heen naar de hand toe. Het paard leert contact te maken met een zachte hand, aan het leidtouw of aan de teugel te lopen zonder de belasting van de ruiter erbij te moeten verwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetisch

Energetisch gezien leer je werken met je focus en je chi. Jouw energielijnen bepalen waar jullie heen gaan, waar de beweging stagneert of van richting verandert. Leer werken vanuit je centrum en ervaar de kracht van dit bewustzijn. Ook je ademhaling is in de timing van de beweging een essentieel onderdeel van de oefeningen en afstemming.
In het zadel neem je deze afspraken ook mee.

 

Wat levert deze training je op?
- een gehoorzaam en gefocust paard
- balans en evenwicht in afstemming en samenwerking
- afstemming op lichaamstaal en energie
- een veilige en herkenbare voorbereiding op het rijden
- een paard dat goed aan de hulpen staat
- leiderschap op de grond
- bewust communiceren op fysiek,mentaal en energetisch niveau

 

Hoe pakken we het aan?

Deze lessen geven bewustzijn en afstemming op alle communicatieniveaus. Alle signalen smelten samen tot een degelijk geheel. De oefeningen in de hand trainen we vooral in depraktijk in de rijbak.

Eerst bepaeln we een uitgandspositie in de hand, aan de leidlijn. Dan actieveren we de singelspot aan beide zijde van het paard. We stappen aan in buiging en we stoppen in buiging. In het stappen op een volte ervaren we de uitlijning. We verkleinen de volte en maken een overgang via de keertwending naar het halthouden. Vanuit deze positie kunnen we verschillende dressuurfiguren stappen en ervaren of het paard goed aan de hulpen staat en op alle signalen van fysieke en energetische aard voldoende reageert.


Deze training kun je als privéles volgen of in kleine groepjes. Je kunt je eigen paard meenemen of met paarden van ons centrum aan dit bewustzijn werken. Voor tijden en tarieven kunt u contact opnemen met info@hippodroom.com

   

 

       

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team