KRUISENDE PADEN

Nirvana & Sylvia 

 

 

 

geduld op vele dimensies

 

 

De kern
,,Terugkijkend naar die tijd, was het een heel intense, pure periode, waarin ik de werkelijke natuur van een paard heb mogen ontmoeten, en waarin ik heb geleerd wat echt en wat enkel een uiterlijke verschijningsvorm is’’, vervolgt ze. ,,Ik heb ‘geduld’ in vele dimensies leren ervaren. Respect te hebben, voor iedere tolerantiegrens en doelgerichte handelingen als vanzelfsprekendheid af te leggen. Gaandeweg ontwikkelden mijn innerlijke rust en gevoel voor veiligheid zich. Ik wist met deze kwaliteiten het paard van mijn goede bedoelingen te overtuigen. Hier ontwikkelden zich de handvatten in het contact met dit aanvankelijk zo onbereikbare paard.‘’
Nirvana liet haar zien wat het is om als vluchtdier door het leven te gaan, hoe hij de wereld ervaart en hoe het is om in alles om zich heen de dood te aanschouwen: ,,Hij bracht mij bij de kern, mijn eigen kern. Hij zette me in de ervaring van het “moment” en maakte me deelgenoot van de immense kracht ervan. Leven in het hier en nu! Prachtig! Zo zuiver, puur, eerlijk, krachtig en kwetsbaar.’’


de kern van de zaak  

,,Nirvana heeft mij gedwongen alles wat ik van paarden dacht te weten, opnieuw tegen het licht te houden. Gaandeweg groeide het besef dat de oplossing op hele andere gebieden waren te vinden. De ontwikkeling op het gebied van intuïtie, spiritualiteit, energie, sjamanisme en magnetisme creëerde de weg naar de ziel van dit paard. Ik heb alle vormen van vanzelfsprekendheid moeten afleggen om door te kunnen dringen tot de kern van de zaak, deze zaak’’, klinkt het fel. ,,Uiteindelijk heb ik ook alle ervaringen van Nirvana mogen delen, en hij heeft me ook met mijn eigen angsten geconfronteerd. Vreugde en verdriet spiegelden de diepste zielenroerselen. In dit paard heb ik mezelf, door te spiegelen, mogen ontmoeten. Op alle niveaus van bewustzijn leerde ik ontmoeten, en hij heeft me universele lering gegeven om ook andere paarden te kunnen helpen.

 twee zielen, één gedachte
 

Ontmoeten
Sylvia had van jongs af aan het verlangen om ooit eens echt ‘één’ te zijn met een paard. Niet alleen fysiek, vanuit de aanraking, of de afstemming ontstaan uit het leerproces van afspraken en conditionering. Nee, werkelijk contact vanuit het hart en de ziel, werkelijk aanvoelen wat een paard voelt. Beleven wat een paard beleeft. De ervaring van grenzeloosheid, de klassieker van twee zielen, één gedachte, het sublieme gevoel van ‘ eenwording’ op fysiek, mentaal, energetisch en spiritueel niveau. Nirvana kwam aan dat verlangen tegemoet. ,,Het leek een beetje veel gevraagd, maar de tijd leerde dat degene die de vraag stelt, ook het antwoord mag verwachten. Via een hele lange weg van ontberingen, kreeg ik de lessen waar ik om vroeg, en bleek ik het proces van mijzelf en Nirvana tot een beter einde te mogen brengen’’, vertelt ze.blind vertrouwen

 

 

 

 

 

 

onthand

 

In de moeilijke periode van het opnieuw opbouwen van vertrouwen in zichzelf en de mens, bleek dat de wonden erg diep in zijn geheugen en ziel waren gegrift. ,,Hij liet me veel dieper graven naar de oplossingen voor zijn problemen, frustraties, trauma’s en slechte ervaringen die hij had opgedaan, dan ik in eerste instantie had kunnen bedenken. Ik was volledig onthand met de trainingsmethodes die ik tot op dat moment hanteerde’’, vertelt Van Noye. ,,Het moest allemaal heel anders dan verwacht.’’ Nirvana had een sterke neus ontwikkeld voor alles wat gevoed werd door slechte bedoelingen. ,,Hij had het leven hier allang opgegeven. Mijn verlangen, dit dier te bereiken contact te krijgen en nieuw leven in te blazen, werd gaandeweg alleen maar sterker, maar waar te beginnen?’’, aldus Van Van Noye.

 

,,We hebben alles af moeten leggen, alle muren afgebroken, alles moeten opruimen voordat het ’überhaupt’ mogelijk was elkaar te ontmoeten. En daar diende het sleutelwoord zich aan, ont-moeten… Helemaal niets meer moeten, niets willen, niets meer verlangen, niets meer opleggen, geen doel, geen besef van tijd, de allesomvattende lege ruimte, alleen maar zijn. ‘Zijn’, het besef van ik ben en wij zijn, hier, in het ‘hier en nu’. Daar werd het mogelijk in contact te treden. Daar lag het terrein van onbegrensde ruimte en kwamen we elkaar spontaan tegen, in een landschap vol vanzelfsprekendheid, alsof het de eerste keer was. Vanuit dit wonderlijke contact, ontstond opnieuw het vertrouwen. Zo ontwikkelde Nirvana blind vertrouwen in mij.’’

 

   


De spiegel
De periode van herbeleven en heropbouw was begonnen. Nirvana ontwikkelde zich tot een heel open paard, super sensitief en sterk in de non-verbale communicatie, het zichtbaar maken van het moment. Hij spiegelt heel zuiver wat er leeft en geeft direct terug wat er werkelijk speelt. Nirvana brengt je in contact met de gebieden in jezelf waar je voorheen het bestaan niet van kende. Hij accepteert en respecteert alleen wat echt is, goed gegrond en krachtig van aard.

 

therapeut   ,,Hij gaf niet alleen deze bijzondere ervaring aan mijn door, maar de afgelopen 5 jaar heeft Nirvana zich ontwikkeld tot een geweldig demonstratie- en leerpaard’’. vertelt Van Noye. ,,Momenteel speelt Nirvana de hoofdrol in presentaties over lichaamstaal en treedt hij in contact met allerlei mensen die zijn persoonlijke ruimte binnentreden. Hij is het medium, dat de mensen die meer over persoonlijke communicatie willen leren, spiegelt. Hij is de therapeut voor autistische kinderen of kinderen met ADHD. Hij is de buffer die balans brengt in een wei met paarden en speelde ooit peetvader voor een te vroeg gespeend veulen. Nirvana is van alle markten thuis, en in de vele cursussen die hij mee geeft, weet hij menigeen te verwonderen.’’

 innerlijke drijfveren

 
Vertrouwen
Nirvana is in staat een stroom van diep vertrouwen van de mens in zichzelf en zijn omgeving op gang te brengen. Zijn eigenheid en innerlijke kracht, hebben hem niet uit het lood geslagen, maar hebben hem zelf gebracht waar hij nu staat. Nu daagt hij mensen uit hun eigen kracht te ontdekken en te gaan staan voor wie ze zijn. Zijn levende spiegel brengt ze in contact met hun eigen natuur. Nirvana heeft zijn taak gevonden en geeft vorm aan zijn talent. Zijn boodschap is duidelijk. Leef je talent met hart en ziel en laat je niet van je pad afbrengen. Verbind je innerlijke drijfveren aan de uiterlijke verschijningsvorm. Een boodschap, waar veel mensen, maar vooral Nirvana zelf, veel plezier aan beleven.
       

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team